اخبار

۱۹ دی، ۱۴۰۲

بزرگترین دستاورد متخصصان ایرانی در هوش مصنوعی “هولوروید” قابل مقایسه با تکنولوژی روز دنیاست

به گزارش خبرگزاری موج حمید اندرزچمنی مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان شینا سورن افراز ایران با بیان این خبر علمی اظهار داشت: با افتخار و بالندگی تمام اعلام می نمایم […]
تکنولوژیی که قرار است درسال 2050 به مردم دنیاخدمات هوشمندانه ارایه نماید
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما موافقت می کنید