خبرگزاری نیوزین

۱۹ دی، ۱۴۰۲

ایستگاه هوش مصنوعی هولوروید

به گزارش رکنا ؛ نخبگان شرکت دانش بنیان شینا سورن افراز آماده راه اندازی ایستگاه هوشمند سازی خدمات علمی ، عملی دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشور هستند.» […]
ایستگاه هوش مصنوعی هولوروید
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما موافقت می کنید